Jó rendező-e Isten?

Mi baj van a világgal? Miért nem lehet egy fájdalom és gonoszság nélküli világunk?

Tegyük fel, hogy valaki azt mondja „Nem hiszek abban, hogy léteznek jó filmrendezők, mert az összes film, amit eddig láttam, rossz volt.”

Vegyünk észre valamit ebben a kijelentésben. Az illető megengedi a lehetőségét annak, hogy – bár ő még nem találkozott velük – de létezhetnek jó filmrendezők is!

Gyakran hasonló érveléssel kérdőjelezik meg Isten létezését. De aki azt mondja, hogy „Nem hiszek Istenben, mert ez a világ rettenetes.” Az szándékosan vagy öntudattalanul nem mást implikál, mint hogy az ő ismeretein és tapasztalatain túl létezhet egy tökéletes világ is.

Egy tökéletes világ?

De hogyan juthatnánk el ebbe a tökéletes világba? Evolúcióval? Az evolúciós modell szerint fejlődnünk kellene. Talán ha elég soká fejlődünk, végül lesz egy jó film is. De ha tényleg fejlődünk, akkor miért egyre több a háború, a bűnözés, az igazságtalanság, a válás, az erőszak? Bizonyos szempontból a filmünk nem hogy jobb, hanem egyre rosszabb lesz.

Talán pont ezzel az igazsággal nem akarunk szembenézni. Azért nem tudunk egy tökéletes világot összehozni, mert mi rossz rendezők vagyunk. Bukott, bűnös teremtmények. A több tudás és fejlettebb technológia nem oldja meg a gonoszság, kapzsiság, bűnözés és csalások problémáját. Az emberi szívvel van a baj, akármennyit is „evolválunk”. Én-központúak és önzők vagyunk – amit az evolúció (az erősebbek túlélése) még támogat is.

Ha viszont Isten mégis létezik, és ő a rendező, akkor érdemes feltenni néhány kérdést erről a világról.

Kérdések erről a világról

Az első kérdés, amit fel kell tennünk, hogy vajon Istennek tetszik-e ez a világ? A Biblia szerint „mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van.”1 A világot a test vágyai („szükségem van rá”) a szem vágyai („akarom”), és a dicsekvő büszkeség („Különleges vagyok, ezért megérdemlem”) irányítják. Nem lehetséges, hogy ez a három hozzáállás a világunkban lévő legtöbb gond oka? És nem lehetséges, hogy ezek a dolgok nem tetszenek Istennek?

A második kérdés, amit fel kell tennünk, hogy vajon egyedül Isten rendezi a műsort? A Biblia szerint igen is meg nem is. Isten önálló akaratából dönt, de nekünk is megadja a szabadságot, hogy választásunk legyen. Nem irányítja kézi vezérléssel az összes tettünket és gondolatunkat. Ez a választási lehetőség pedig elronthatja a filmet. És még tegyük hozzá, hogy Isten „király az egész földön”2 a Biblia mégis „e világ fejedelmének”3 nevezi a Sátánt. Így újra látjuk, hogy bár Isten szuverén, szabad akaratot ad a teremtményeinek.

A harmadik kérdés, amit fel kell tennünk, hog ez a világ-e Isten országa? A Biblia szerint nem. Jézus azt mondta „Az én országom nem e világból való…”4 Jelenleg Isten országa láthatatlan, lelki/szellemi természetű. Noha ő a király mindannyiunk felett, nem mind engedtük, hogy a szívünkben és életünkben is uralkodjon. Akik igen, azok a láthatatlan királyságának a részéivé váltak. (Még ha a világban is élnek, ami nem az ő királysága).

A tökéletes világ...

Tehát azt a filmet, amit tényleg Isten rendezett, még nem mutatták be. De eljön majd a nap: „A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké.”5 Azon a napon egy sokkal jobb filmet látunk majd, mert egy jobb rendező tartja majd a kormányrudat. Istennek terve van egy jobb világról, ami egyáltalán nem olyan lesz, mint a mostani. Ő tökéletes filmrendező. Íme egy „kiszivárgott előzetes”:

„Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”6

Istennek van egy jobb terve, egy jobb film, amiben szeretné, ha szerepelnél. Ha tudni akarod, hogyan lehet őt megismerni, lásd Isten személyes megismerése.

 Hogyan lehet megismerni Istent...
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem...

(1) 1János 2,16 (2) Zsoltárok 47,3 (3) János 12,31, 14,30, 16,11; János 5,19 (4) János 18,36 (5) Jelenések könyve 11,15 (6) Jelenések könyve 21,3-4

OSZD MEG MÁSOKKAL:  

TOP