×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Gyakori kérdések

Mit jelent „bízni” Jézusban?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kérdés: „Ez az egész tökjól hangzik, de sosem értettem, mit jelent bízni Jézusban.”

A mi válaszunk:  Először is, Krisztusban bízni azt jelenti, hogy nem azt gondolod, hogy a magad érdeméért kerülsz a mennybe, hanem hogy az ő érdemei miatt. Nem kerülhetünk a mennybe jó cselekedetekkel, melyekről azt gondoljuk, hogy Isten majd miattuk elfogad minket. Bűnbocsánatra van szükségünk, és meg kell értenünk, hogy Jézus a mi bűneinkért halt meg. Az ő értünk vállalt kereszthalála az egyetlen mód a bűnbocsánatra. A Biblia szavaival:

„Róla [Jézusról] tesznek bizonyságot [az ószövetségi] próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer."1

„Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából.”2

Amikor valaki úgy dönt, hogy Krisztusra bízza bűneinek bocsánatát, új élet kezdődik: „…ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”3 Az ilyen ember Jézus követőjévé válik. Követőként élete más területeit is Jézusra bízza, nem csak a bűnbocsánatot.

Például: Jézus magát Mesternek nevezte.4 Azt mondta tanítványainak, hogy el fogja küldeni hozzájuk a Szentlelket, aki mindenre megtanítja őket5 és elvezeti őket a teljes igazságra.6 Isten megtanítja az embernek az ő útját és igazságát. Megvizsgálja értékeinket és magatartásunkat, megtisztítja a gondolkodásunkat a helytelen dolgoktól, és az ő nézőpontjából megmutatja nekünk, mi a helyes. Ez egy másik módja az ő szeretetének.

Ő ismeri a teljes igazságot, és azt akarja, hogy mi erre az igazságra építsük fel az életünket. Jézus szavaival:

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.”7

"Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."8

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.”9

Jézus követésének legfontosabb része a tőle való tanulás. Ha Jézusban bízunk, mint Tanítómesterünkben, ő új élethez vezérel minket, mely megegyezik az ő akaratával és igazságával. Megmutatja, hogyan éljünk, és még abban is útmutatást ad, hogyan imádkozzunk. Mikor megértjük, mit kíván tőlünk, az ő erejében és hatalmában (a Szentlélekben) bízunk, hogy véghezvigye ezeket a dolgokat.

Jézusban bízni annyi, mint teljesen ráhagyatkozni. Ő maga mondta tanítványainak: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”10

 Hogyan lehet megismerni Istent…
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…

Lábjegyzetek: (1) ApCsel 10,43 (2) Ef 1,7 (3) 2Kor 5,17 (4) János 13,13-14 (5) János 14,26 (6) János 16,13 (7) Máté 7,24-25 (8) János 8,31-32 (9) Máté 11,28-29 (10) János 15,5


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More