×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Gyakori kérdések

Juthatnak-e a pokolba „jó emberek”?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kérdés: „Hogy engedheti meg Isten, hogy jó emberek kerüljenek a pokolba vagy rosszak a mennybe?”

A mi válaszunk:  Mindannyian ismerünk értékes embereket, akik őszintén jónak és kedvesnek tűnnek. De a Biblia világossá teszi, hogy még ők is vétkeztek, és nem ütik meg Isten tökéletes mércéjét.

  • „Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne.”1

  • "mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének."2

Isten látja minden ember szívét, minden tettét, ismeri minden szavát és gondolatát. Így neki jóval több információ áll a rendelkezésére, hogy megítélje az illetőt. Ezzel a tökéletes tudással képes Isten igazságosan megítélni minket. A Biblia azt mondja: „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van."3

Hogyan függ össze mindez a menny-pokol kérdésével? Úgy, hogy ha „mindenki vétkes”, akkor mindenki ugyanabba a helyzetbe kerül. Azok, akikről azt hisszük, hogy jók, ugyanonnan indulnak, mint akikről azt hisszük, hogy rosszak, mert Isten szemszögéből senki sem követi tökéletesen a parancsait. Volt már olyan, hogy legbelül tudtad, hogy amit most csinálsz, az nem helyes, de mégis megcsináltad? Mindannyiunkban megvan a belső hang, ami azt mondja: „Nem érdekel. Akkor is megteszem.”

A Biblia egyenesen így fogalmaz: „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta.”4 Kicsiben vagy nagyban, de mind elhagytuk Istent és más utakon járunk.

Az ellenszer a visszatérés hozzá. A Biblia ezt „megtérésnek” nevezi. Amikor valaki őszintén visszatér Istenhez, nincs olyan nagy bűn, amit Isten meg ne bocsátana. Isten Jézus Krisztus kereszthalálával megteremtette a lehetőséget a bűnök megbocsátására. Isten pedig örök életet ajánl bárkinek, aki hisz Jézusban. A menny egy ingyenes ajándék mindenkinek, aki Isten bocsánatát kéri és behívja Jézust az életébe. A Biblia az alábbi módon írja le azt az embert, aki ily módon Istenhez fordul:

„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; …mindnyájan testünk kívánságaival éltünk, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek!”5

A „kegyelem” szó ma már ritkán használatos, inkább az „amnesztia” a mai megfelelője. De mind a két szó azt jelenti, hogy „megérdemelnénk a büntetést, de mégsem kapjuk meg, meg nem érdemelt jóindulatból”. Az „üdvösség” szót még kevésbé használjuk manapság. Röviden, egyszerűen megfogalmazva annyit jelent, hogy a mennybe kerülni, Istenhez. Tehát amikor a Biblia azt mondja, hogy „kegyelemből van üdvösségetek”, nem mást mond, mint hogy „meg nem érdemelt jóindulatból juthattok a mennybe, Istenhez.”

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”6

Isten a Bibliában folyamatosan újra és újra világossá teszi, hogy nem a „jó cselekedeteink” miatt jutunk a mennybe, hanem Isten ajándékaként, ingyenesen. Arra kér, hogy valljuk be, hogy vétkeztünk ellene ahelyett, hogy úgy csinálnánk, mintha jó emberek lennénk.

Akkor egyáltalán nem is számít, hogy hogyan élünk? Dehogynem. A fenti rész így folytatódik a Bibliában: „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.”7

Óriási különbség van viszont aközött, hogy „azért cselekszem jót, hogy Istenhez kerüljek” illetve aközött, hogy „azért cselekszem jót, mert már Istenhez kerülök, kapcsolatom van vele, és bízom őbenne.”

Isten pontosan ezt kínálja fel. Beszélgethetünk vele és megkaphatjuk az útmutatását most is, és átélhetjük azt az életet, amire teremtett minket. Nincs a földön még egy olyan megelégedést adó és fontos kapcsolat, mint Istent ismerni. Ha a halál után ezt a magadénak akarod tudni, akkor most kell belevágnod.

(Az alábbi linken többet megtudhatsz erről a kapcsolatról Isten személyes megismerése)

 Hogyan lehet megismerni Istent…
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…

Lábjegyzetek: (1) Prédikátor 7,20 (2) Róma 3,23 (3) 1Sámuel 16,7 (4) Ézsaiás 53,6 (5) Efézus 2,1-5 (6) Efézus 2,8-9 (7) Efézus 2,10


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More