×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Gyakori kérdések

Jézus és az iszlám

Íme, hat kérdés, amit az iszlám követői (és mások is) gyakran feltesznek Jézusról…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

A következő egy tényszerű leírás bárkinek, aki többet akar tudni Jézusról. Nem lesznek szembeállítások, sem bármilyen fajta kritika bármelyik vallásról.

Íme, a hat kérdés, amikre a cikk választ ad:

  1. Megváltozott-e a Biblia az eredetihez képest?
  2. Állítja-e Isten, hogy az egyik vallás helyettesítheti a másikat: a zsidó vallásban, a kereszténységben és végül az iszlámban?
  3. Nem istenkáromlás-e azt mondani, hogy Istennek van egy Fia?
  4. Jézus meghalt-e a kereszten?
  5. Ha Jézus meghalt a kereszten, akkor Isten 3 napig halott volt?
  6. Miért nem tekinthetjük Jézust egy prófétának?

1. Jézus és az iszlám: a Biblia tényleg Isten szava? Vagy az idők folyamán átírták és megváltozott?

Csak bevezetésképp, íme, néhány állítás a Bibliából: „Amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik.”1

Isten szava nem vész el. Minden, ami benne van, teljes mértékben beteljesedik a legutolsó szóig. Azt mondja, „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.”2

Ezenkívül, „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.”3 Minden Írást Isten ihletett.

Aztán, „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.”4

Fel kell tennünk magunknak a kérdés: vajon Isten képes-e megvédeni az igéjét? Képes-e végrehajtani ezeket a kijelentéseket, hogy az igéje sosem vész el, sosem marad beteljesületlen?

Képes-e Isten minderre? Igen, persze. Ez Isten szava minden emberhez. Azzal vádolnánk magát Istent, hogy nem volt képes megvédeni a változtatásoktól?

Semmi sem változott meg. Ez csak egy szóbeszéd.

A Korán sem állítja, hogy a Bibliát megváltoztatták. Épp ellenkezőleg. Tiszteli a Tórát és a Bibliát. Többször is említi a Tórát, a „Zabur”-t (az Ószövetség és a zsoltárok) és az „Inji”-t (az Újszövetség).

Amikor az iszlám a VI. században elindult, 600 évvel Jézus Krisztus után, a Bibliát igaznak fogadták el.

Így feltehető a kérdés, hogy változott-e a Biblia a VI. század óta? Nem. Csak annyit kell tenned, hogy összehasonlítasz egy mai Bibliát egy régivel.

Egészen Kr.u. 300-ig visszamenően fellelhetőek teljes Bibliák, évszázadokkal a Korán megírása előttről. Van egy a British Museum-ban, egy a Vatikánban és még sok más helyen. Ha egy mai Bibliát összevetünk a Kr.u. 300-ból származókkal, akkor látható, hogy ma is ugyanazt használjuk, mint akkor.

Tudtad, hogy ma közel 25.000 kézzel írott másolat létezik az Újszövetség különböző részeiről? Amikor a történészek összevetették ezeket a kéziratokat, megállapították, hogy az Újszövetség legalább 99,5%-ban hű az eredetihez. Semmi változás.

(A 0,5% különbség is helyesírásbeli, jelentésbeli eltérés nélkül.)

Lehet, hogy olyan, valamivel újabb régészeti leletekről is hallottál már, mint a Holt-tengeri tekercsek. Ezeket a Qumrán hegység barlangjaiban találták, a Holt-tenger északkeleti csücskénél.

Kutatók összehasonlították a ma használt Bibliát a talált leletekkel és nagyfokú, szinte 100%-os azonosságot találtak.

Ne hagyd, hogy bárki beadja neked, hogy az Újszövetség vagy a Biblia megváltozott az eredeti lejegyzés óta. Ez történelmileg egyszerűen valótlan állítás.

A Biblia sosem változott.

Rendben, de ma helyzet a négy evangéliummal? Azok nem különböző, egymástól eltérő Írások?

Igaz, hogy négy evangélium van az Újszövetségben. Valójában arra segítenek rámutatni, hogy a Bibliát sosem hamisították meg. Négy szemtanúi leírás, négy beszámoló Jézus életéről, hogy mit mondott és mit tett.

Képzeld el, hogy egy vagy két, vagy mondjuk négy ember egy autóbaleset szemtanújává válik az utcasarkon. És mind a négyet megkérik, hogy írjon le egy beszámolót, a tanúvallomásukat a balesetről a bíróságnak. Szerinted mind ugyanazt a leírást adná, pontosan ugyanazzal a tanúvallomással szóról-szóra? Nyilván nem. Mindannyian a saját szemszögükből írnák le, amit láttak. Pont ez történt, amikor mindegyik szemtanú leírta a beszámolóját Jézusról.

Az igazságszolgáltatási rendszer évszázadok óta használ tanúkat. És nagyon fontos ügyekben nem elég ez egyik fél szava a másik ellen. Gyakran egynél több tanúra van szükség. Az Újszövetségben van egy kijelentés, ami az Ószövetségből idézve ezt mondja: „Két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást!”5

Nem csak hogy négy tanúnk van, aki megírta Jézusról az evangéliumokat, hanem még több is. Jakab, Pál, Júdás, Péter és mások írták az Újszövetségben lévő többi könyvet.

János azt mondja „[Azt írjuk] ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk.”6 Szemtanúi voltak Jézusnak. Azt írták le, amit láttak.

Mi van azzal a sok nyelvvel, amin a Biblia íródott és a fordításokkal?

A Bibliát héber és görög nyelven írták. Bármelyik Biblia, mindegy milyen évben nyomták, az eredeti héber vagy görög szöveg fordítása. (A Bibliákat sosem fordítják pl. magyarról magyarra. Mindig az eredeti szövegből indulnak ki.)

Néhány Biblia nem fordításnak, hanem parafrázisnak készült. És így is tartjuk őket számon. Ezzel szemben a fordítások szimplán fordítások – visszaadják, amit az eredeti héber vagy görög szöveg mond.

A Biblia héber vagy görög írásait több ezer nyelvre lefordították. Miért? Mert Isten azt akarja, hogy a világon mindenki megismerje a megváltás jó hírét.

Egyébként a Bibliát nem nehéz lefordítani. Van néhány rész, ami versben íródott (a Példabeszédek, az Énekek Éneke, a Zsoltárok). De a Biblia magja nagyon egyszerű nyelvet használ, ami a hétköznapi élettel foglalkozik. Nem nehéz lefordítani. Az, hogy a Biblia egy egyenes, egyszerű leírás, csak még egy ok, hogy megbízzunk benne.

Íme, egy igaz történet.

„Egyik nap a fiam telefonált. Külföldön utazott egy nagy autópálya kellős közepén, amikor autóbalesete volt. Az ő kocsijának nekiment egy másik és így ő 180 fokban megfordult, végül az autópálya közepén kötött ki, menetiránnyal szemben.

Azt mondta: „Apa, én jól vagyok. Most mit csináljak?”

Bajban volt. Segítségre volt szüksége. Szerinted ez lesz az az alkalom, hogy egy lírai költeményt küldjek neki? Esetleg egy verset, amit fejből tudok? Aligha.

Az ilyen alkalom arra való, hogy egyszerűen elmondjuk, hogy „John, ezt kell tenned. Nagy bajban vagy és így mászhatsz ki belőle.” És tényleg ez a Biblia lényege. Az emberiség bajban van, a pokol felé tart, mivel minden ember vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének. A megváltás egyszerű üzenetére van szükségünk. A Biblia elmondja, hogyan nyerhetünk megbocsátást, hogyan kerülhetünk egy olyan közeli kapcsolatba Istennel, ami most kezdődik, és az örökkévalóságig tart. Egy olyan üzenet, ami megváltoztatja az életünket.

2. Jézus és az iszlám: állítja-e Isten, hogy az egyik vallás helyettesítheti a másikat?

Vajon Isten azt akarja, hogy a zsidó vallással kezdjünk, aztán váltsunk kereszténységre, végül iszlámra?

Nem így van. Isten mindig is világos volt. Sosem érdekelte a „vallás” kiépítése.

Ábrahám óta Isten világosan kijelentette magát nekünk magát, hogy kapcsolatba lehessünk vele. Ez a kapcsolat Isten végső célja a mi teremtésünkkel, és nem a vallás.

Tekintsünk a kezdetekre, Ádámra és Évára. Közvetlenül kommunikáltak Istennel, és minden szükségletük be volt töltve.

A Sátán kígyó képében megjelent Ádámnak és Évának és megkísértette őket. Sajnos, úgy döntöttek, hogy hisznek a Sátánnak és megszegik, amit Isten mondott nekik. Ennek eredményeképp Ádám és Éva kiesett az Istennel való kapcsolatból.

De tudod, mit mondott Isten egyből ezután a Sátánnak? Azt mondta, hogy az asszony gyermeke az ellensége lesz. A Sátán részleges győzelmet arat, megmarja a gyermek sarkát. De a gyerek viszi be a végső ütést, összezúzva a Sátán fejét.

Íme:

„Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész életedben! Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.”7

A Sátánnak rövid életű győzelem jut, az asszony leszármazottjának sarkára csap le.

A történelem folyamán ki az az egyetlen ember, ami egy nőtől született és nem egy férfitól és egy nőtől? Jézus, Mária fia, igaz?

A Sátán lecsap ennek a nőnek az utódjára. De az utód a Sátán fejére sújt le. Márpedig a kígyót a fejére mért csapással lehet megölni.

Mit jelent mindez? Egyetlen magyarázat kínálkozik.

A Sátán bevitt egy találatot Jézusnak a kereszten, ahol Jézus kezét és lábát átszegezték. De Jézus végzetes csapást mért a Sátánra. A kereszten Jézus legyőzte a Sátánt. Fizetett az emberiség összes bűnéért, felajánlva mindenkinek a megbocsátást és a visszautat az Istennel való kapcsolatba.

Ézsaiás próféta a következőt írta erről a leszármazottról:

„Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője.

Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.”

Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.

Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.”8

Kiről beszél Ézsaiás próféta? Nagyon is világos. Jézusról beszél. És mikor írta mindezt? Több mint 600 évvel Jézus Krisztus előtt.

A kezdettől fogva évezredeken át Isten mindig azt hirdette, hogy Jézus eljön és meghal, ahogy Ézsaiás is megírta. Mi lenne a véleményed Istenről, ha az utolsó pillanatban meggondolná magát? Mi lenne, ha miután évezredekig hirdette Jézus ígéretét, Isten meggondolta volna magát, és nem küldi el Jézust meghalni értünk? Isten nem gondolja meg magát.

3. Jézus és az iszlám: nem istenkáromlás-e azt mondani, hogy Istennek van egy Fia?

Isten lélek. És Jézus csak lelki értelemben Istennek a fia, nem fizikailag.

Ha valaki azt mondja „te a cédrusok fia vagy” az azt jelenti, hogy az illető Libanonból származik. Vagy ha Egyiptomból, akkor „a Nílus gyermeke vagy.” Azt állítani, hogy Jézus Isten Fia, azt jelenti, hogy Jézus Istentől jött. Olyan ez, mint egy cím. Amikor az angyal megjelent Máriának, azt mondta „Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.” Ez egy cím. A keresztények nem abban hisznek, hogy Isten szexuális kapcsolatba lépett egyetlen asszonnyal is.

Ézsaiás mondta, „Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!”9

Ő Isten, aki Márián keresztül emberré lett. Ő Isten és a Fiú is egyben, aki Szűz Mártától született.

Mit gondolsz, miért egy szűztől, Máriától született Jézus?

Az, hogy egy nőtől született, és nem egy férfitól és egy nőtől, azt jelentette, hogy nem vette fel Ádám és Éva bűnös természetét. Amikor Ádám és Éva bűnbeestek, egyik generációról a másikra szállt a bűnös természet a saját gyermekeiken keresztül elérve egészen hozzánk.

Mindannyian bűnösnek születünk. Mindannyian születéstől fogva hajlamosak vagyunk a dolgokat a saját fejünk szerint tenni, Isten akarata helyett. Ezért kiált fel Dávid próféta „Én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.” Mindannyian bűnnel születünk. Bűnös emberként élünk, és mindannyiunknak Megváltóra van szüksége.

De ahhoz, hogy Jézus megváltson minket, neki más természete kellett, hogy legyen. Isten lelkétől kellett származnia, a Szentlélektől, hogy ne lehessen benne semmi bűnösség. Ézsaiás azt mondja „nem követett el gonoszságot.” Benne nem volt bűn.

Az Írások szerint Isten egy égő bokor formáját öltötte, amikor Mózesnek megjelent. Amikor Ábrahámmal beszélt, mennyei hang volt. Ki állítaná, hogy Isten nem veheti fel egy ember alakját, hogy megmutassa magát nekünk?

4. Jézus és az iszlám: Jézus meghalt-e a kereszten?

Isten hogyan tette próbára Ábrahámot? Arra kérte, hogy tegye fel a fiát az oltárra. Amikor a hegyre másztak fel ketten, a fia megkérdezte: „Hol van az áldozatra való bárány?” Ábrahám így válaszolt: „Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam.” És Isten valóban adott egy bárányt, amit aztán Ábrahám feláldozhatott neki.

Figyeld meg annak az üzenetnek a változatlanságát, amit Isten küld nekünk.

Isten megkegyelmez, megmenti Ábrahám fiának az életét egy báránnyal.

A Kivonulás (2Mózes) könyvében újra látjuk a bárány jelentőségét. Isten figyelmezteti az Egyiptomban élő népét, hogy le fog sújtani az egyiptomiakra. Ha azok, akik hisznek Istenben, egy bárány vérével megjelölik az ajtajukat, akkor a pusztító angyal elkerüli őket és megmenekülnek a haláltól. A hívők nemzetét is a bárány mentette meg.

Aztán a Léviták könyvében (3Mózes) újra látjuk a bárányt. A főpapnak minden évben ki kellett vinnie egy bárányt a városból és feláldoznia az Istenben hívő nép bűneiért. A népet minden évben megmentette egy bárány.

Aztán látjuk, ahogy Keresztelő János így szól a tömeghez Jézusra tekintve: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!”10 Egy bárány, aki megmenti az egész világot, mindenkit, aki hisz benne.

Mi történt volna, ha Ábrahám nem hallgat Isten hangjára, vagy nem hiszi el, hogy Isten szól hozzá? Nos, akkor a fia meghal!

Mi lett volna, ha a nép nem hisz Istenben, és nem keni be vérrel az ajtófélfákat?

Most pedig a következő a kérdés. Vagy 2000 éve Jézus, Isten Báránya, meghalt a kereszten és az életét adta érted. A Biblia egyértelműen megmondja: „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.”11

Mi van, ha azt mondod: „Nem, nem feszítették keresztre. Nem is ölték meg.” Istennek ezt a Bárányát a mi bűneinkért és a világ összes bűnéért fizetségül áldozták fel. Mi lenne, ha azt mondanád, hogy nem ölték meg, hogy Isten Báránya nem halt meg a bűneidért, a megbocsátásodért?

5. Jézus és az iszlám: ha Jézus meghalt a kereszten, akkor Isten 3 napig halott volt?

Jó kérdés! A következő illusztráció segíteni fog a válaszadásban.

Mondjuk van egy vázánk. Nincsenek benne virágok, sem víz. Levegővel van tele. Mi a különbség a vázában lévő és a vázán kívül lévő levegő között? A vázában lévő levegőnek formája van, ugye? Ugyanaz az összetétel, de a vázában lévő levegőnek van formája.

Ha fogjuk ezt a vázát, és a falhoz vágjuk, mi történik a benne lévő levegővel? Meghal? Nem, a levegő nem halhat meg. A váza ezer darabra törhet, de a levegővel semmi sem történik, kivéve, hogy elveszti a formáját.

Amikor Jézus meghalt a kereszten, a teste meghalt, de Jézus Lelke, Isten Lelke sosem hal meg. Isten Jézusban emberi formát vett fel. Emberi alakot öltött, de sosem pusztán ember volt.

A kereszten Jézus fizetett a bűneinkért, és elmozdította az akadályt, ami köztünk és közte állt. A halála miatt lehetünk békességben Istennel. Noha vétkesek vagyunk, Isten igazságosságát tökéletesen kielégítette Jézus, Isten Báránya, aki értünk szenvedett. Isten szeretetét pedig tökéletesen kifejezte az, hogy Jézus önként adta az életét értünk.

Lehet, hogy azt mondod: „Ez nem fair.” És igazad is van. Nem érdemeltük meg, hogy Jézus meghaljon értünk. De ez volt Isten megoldása a számunkra. Mi mondjuk meg Istennek, hogy mit csináljon?

Jézus megfizette a mi halálbüntetésünket, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk a saját bűneinkért. Azt akarja, hogy kapcsolatba kerüljünk vele, megismerjük a szeretetét, és hogy örök életünk legyen.

Még egy történet, ami segít megérteni, hogy Jézus mit tett értünk.

Volt egyszer egy igazságos bíró, aki sosem fogadott el kenőpénzt. Igazságosan ítélt. Becsületesen. Egyszer egy nőt vittek elé tárgyalásra. A büntetés, ami várt volna rá, vagy életfogytiglan, vagy egy óriási pénzösszeg, amivel ő nem rendelkezett.

A bíró megkérdezte: „Bűnös-e ön, vagy sem?”

Mire a nő zokogott: „Uram, nem tudom megfizetni a büntetést. Nincs annyi pénzem. Kérem, kegyelmezzen meg.”

A bíró így válaszolt: „Azt kérdeztem bűnös-e vagy sem? Beismerő vallomást tesz?”

Végül a fiatal nő azt mondta: „Igen bíró úr, bűnös vagyok.”

A bíró azt mondta: „Akkor meg kell fizetnie a büntetést. Életfogytiglan vagy egy pénzbüntetés.” Azzal lezárta az ügyet.

A nő sírni és kiabálni kezdett, majd elvezették a tárgyalóteremből a börtönbe. A bíró is levette a talárját, és kisétált a bíróságról. Majd elment a kincstárba. És ott a kincstárban odaadta minden pénzét, és kifizette a váltságot a nőért. Miért? Mert nagyon szerette a lányt. Ugyanis az ő lánya volt. És visszaszerezte magának őt azzal, hogy mindenét odaadta érte.

Amikor a bíró levette a talárt, ugyanolyanná vált, mint bármelyik ember. Jézus is pontosan ezt tette. Elhagyta a mennyt, levette a dicsőség köpenyét és olyanná vált, mint bármelyik másik ember. És meghalt értünk, hogy a bűneink ne ítéljenek el minket és ne válasszanak el többé az örökkévalóságig Istentől.

Mindegyik próféta megmondta, hogy Jézus eljön majd, és meghal a világ bűneiért. Jézus az emberiség egyetlen reménye az örök életre.

A kezdetekkor Ádám és Éva idejében Isten megmondta a Sátánnak, hogy az asszony utóda összezúzza a Sátán fejét és az emberiség megmenekül. Jézus halála és feltámadása legyőzte a Sátán erejét. Jézus legyőzte a bűnt, halált és az Istentől való elválasztottságunkat… ezzel végső csapást mért a Sátánra.

6. Jézus és az iszlám: miért nem tekinthetjük Jézust egy prófétának?

Csak egy Isten van. Íme, néhány dolog, amit tudunk róla:

Isten örök – mindig is létezett, most is létezik, és örökké létezni fog.
Isten szent – hibátlan, tökéletes.
Isten az igazság – a szava változatlan, mindig megáll és megbízhatóan igaz.
Isten jelen van – mindenütt, minden időben.
Isten hatalmas – nincs korlátja az erejének.
Isten mindentudó – mindent mindig pontosan tud.
Isten a teremtő – semmi sem létezik, amit nem ő teremtett.

Csak egy Isten van. És a fentiek mind igazak rá. Ezt onnan tudjuk, hogy az Írások elmondják, hogy mindez igaz Istenről. Ő döntött úgy, hogy megismerteti magát az emberiséggel és felfedi mindezt nekünk.

A Biblia azt is megmutatja, hogy Jézus pontosan ugyanazokkal a tulajdonságokkal bír, mint Isten. Akárcsak Isten Lelke. Például vegyük azt a tulajdonságot, hogy örökkévaló.

Az Írás azt mondja Jézusról „Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.”12

Ezenkívül „Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.”13

De ha csak egy Isten létezik, akkor hogyan lehet Jézus is Isten?

Mi a Földön egy háromdimenziós világban élünk. Mindenkinek van egy bizonyos magassága, szélessége és mélysége. Nézhet ki úgy valaki, mint valaki más. Lehet ugyanaz a foglalkozásuk, hasonló az érdeklődésük. De egyetlen személy sem lehet ténylegesen ugyanaz a személy, mint a másik. Ők különálló egyéniségek.

Isten ugyanakkor a háromdimenziós univerzum határain kívül él. Ő lélek. És végtelenül összetettebb, mint mi vagyunk.

Ezért lehet Jézus, a Fiú, különböző az Atyától. És mégis ugyanaz.

A Biblia egyértelműen beszél Istenről, a Fiúról, Istenről, az Atyáról és Istenről, a Lélekről. De hangsúlyozza, hogy csak EGY Isten van. Ha matematikával kellene leírnunk, nem 1+1+1=3 lenne, hanem 1x1x1=1. Isten egy.

Amikor Ézsaiás azt mondja „Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el.”14 Az „Immanuel” szó szeri azt jelenti „Isten velünk van.”

Jézus azt mondta, hogy őt ismerni annyi, mint Istent ismerni. Őt látni ugyanaz, mint Istent látni. Benne hinni ugyanaz, mint Istenben hinni.

Ha többet akarsz megtudni Jézus életéről és arról, hogy hogyan bizonyította be ezeket az állításokat, lásd „A vak hiten túl.”

Ugyanakkor van még valami, amit Istenről tudnod kell. Ő szeret és törődik veled.

Jézus azt mondja nekünk: „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen.”15

Arra hív minket, hogy „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.”16

Azok után a hiábavaló erőlködések után, hogy Istennek megfeleljünk… Jézus újfajta szabadságot ajánl fel nekünk. Átélhetjük a szeretetét és új motivációnk lesz arra, hogy tetszünk Istennek. Nem a félelmünk, hanem az ő ismeretének az öröme.

Jézus egyik követője, Pál, szintén átélte ezt és a következőt írta le róla:

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”17

Ha meg akarod érteni, mit ajánl neked Jézus, lásd „A vak hiten túl.”

 Hogyan lehet megismerni Istent…
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…

Lábjegyzetek: (1) Máté 5,18 (2) Máté 24,35 (3) 2Timóteus 3,16 (4) Ézsaiás 40,8 (5) 2Korintus 13,1 (6) 1János 1,1 (7) Genesis 3,14-15 (8) Ézsaiás 53,2-6 (9) Ézsaiás 9,5 (10) János 1,29 (11) Róma 5,8 (12) János 1,2-3 (13) Kolossé 1,15-16 (14) Ézsaiás 7,14 (15) János 15,9-11 (16) Máté 11,28-30 (17) Róma 8,38-39


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More