×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Isten ismerete

Mit jelent az Istennel való kapcsolat?

Nem arra lettünk teremtve, hogy egyedül kelljen végigharcolnunk az életet. Isten mindig és mindenhol velünk van, most azt is megmutatjuk, hogyan…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

írta: Marilyn Adamson

J.I. Packer jól mondta: "Kegyetlenek vagyunk önmagunkkal szemben, ha megpróbálunk úgy élni ebben a világban, hogy nem ismerjük azt az Istent, akinek a világában élünk, és aki mindent irányít."1

Amikor még ateista voltam, olyan filozófiát, olyan életszemléletet szerettem volna találni, amelyi minden helyzetben működik. Azt gondoltam, hogy ha meglelem az élet valódi célját, vagy legalábbis sikerül találnom egy jól kipróbált, működőképes megközelítést, akkor bármilyen helyzetet képes leszek kezelni. Mindent meg tudok oldani.

Kutattam tehát rendületlenül. Addig tanulmányoztam egy-egy filozófiát, amíg meg nem értettem a lényegét. Aztán mindezt kipróbáltam a gyakorlatban is. Végül azonban mindig csak ugyanoda jutottam: az összes filozófiát vagy irreálisnak, vagy elégtelennek találtam.

Ekkor még nem jöttem rá, hogy valójában egy társra volna szükségem, aki velem együtt megy át az élet nehézségein. Egy korlátok és kudarcok nélküli ember, aki hajlandó megosztani velem az ő mindenek fölötti bölcsességét.

Egy barátom életét látva azonban arra az elhatározásra jutottam, hogy más irányba kezdek el kutatni, és feltettem a következő kérdést: Vajon Isten valóban létezik?

Másfél évig kerestem ezután Isten létezésének bizonyítékait, míg végül arra kértem Jézust, hogy jöjjön be az életembe.

A Biblia pontosan azt írja le, amit igaznak találtam:„ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”2

Ez Krisztus „munkája”, hiszen Jézus az, aki ezt a változást okozza. Jézus ezt ígérte: "én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek."3

Az evangéliumok olvasása közben az volt a legmeglepőbb, hogy milyen gyakran és milyen részletesen írja le a Biblia Isten irántunk érzett szeretetét.

A szellemi erőfeszítésem rövid idő alatt egy nagyon is személyes felismeréssé vált: Isten sokkal hatalmasabb, mint amire számítottam. Felfedeztem, hogy Isten szeretete nem tőlünk függ, hogy "ha mi akarjuk..." vagy "amikor mi akarjuk...". Nem a tetteink következménye, és nem is azon múlik, hogy megérdemeljük-e. Nem érdemeljük meg. Ő azért szeret minket, mert számára az a természetes, hogy szeressen.

Dávid király így fogalmaz az egyik zsoltárban: „Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.”4

Amikor személyes kapcsolatot kezdünk Istennel, az életünk értelmet nyer.

Isten tényleg meg tudja változtatni az életedet? Igen.

Íme néhány példa azok tollából, akik írtak az oldalunkra:

- Tök jó, hogy bízhatok Istenben.

- Kapcsolatba kerültem Istennel. Valóban igaz, hogy arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatban legyünk vele. Teljesnek érzem magam.

- Köszönöm, hogy megnyitottad a szememet és a szívemet, hogy hogyan lehet kapcsolatom az Úrral.

- Ateista voltam, nem ismertem Krisztust egészen hat héttel ezelőttig. A vele való kapcsolatom csodálatos és folyamatosan növekszik. Annyi terhet levett rólam, és soha nem voltam boldogabb életemben, mert Isten hűséges, és továbbra is bizonyítja az irántam érzett szeretetét.

- Nagyon köszönöm, hogy segítettetek felfedezni Istent - a honlapotok segített abban, hogy elkezdjem keresni Istent, bár tudom, hogy valójában Isten volt az, aki keresett engem.

- Lassan tanulok erről a csodálatos Jézusról, a mi Urunkról, a mi Megváltónkról. Azt kell mondanom, hogy csodálom a mi Istenünket. Ő hatalmas. Egyre jobban kezdem őt megismerni, izgatottan várom János könyvének olvasását. Büszke vagyok arra, hogy Jézus Krisztus követője lehetek.

- Köszönöm, hogy segítettetek megtalálni Istent és önmagamat.

- Most már tudom, hogy rossz érzésekkel is mehetek Istenhez. Nem kell mindent magamban tartanom, vagy valakivel megbeszélnem, vagy leinni magam miatta. Elmehetek vele Istenhez.

Szóval, hogy is van ez? Vajon veled is megtörténhet?

Isten meg tudja változtatni az életedet. Nem, nem fogja problémamentessé tenni. Továbbra is lehetnek kapcsolati válságaid, pénzügyi problémáid, vagy hasonló. Még mindig ebben a világban fogsz élni, ami messze nem tökéletes.

Jézus azonban ezt mondta: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."5 Nem vakon kell végigmennünk az életen. Ő vezet minket.

Elcsendesíti a félelmeinket. Bármi történjék is, Istenben bízhatunk. Jézus azt mondta: "Az én békességemet adom nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja. Bízzatok. Én legyőztem a világot." Jézus hatalmasabb bármilyen problémánál, és átsegít rajta, mint a legjobb barátod.

Megváltoztatja az életünk olyan területeit, amelyeket mi nem vagyunk képesek megváltoztatni. A Biblia szerint ugyanis vannak olyan területek az életünkben, amelyek rabszolgává tesznek minket, amelyek a hatalmuk alatt tartanak.

Lehet például, hogy nem akarunk dühösek lenni, mégis elveszítjük a türelmünket. Lehet, hogy nagylelkűek szeretnénk lenni, mégis nehéznek tűnik másokat a saját szükségleteink és vágyaink elé helyezni. Még ha szabadok is szeretnénk lenni, akkor is küzdhetünk a gyűlölet érzésével mások, vagy önmagunk ellen. Mintha nem tudnánk ettől megszabadulni.

Jézus azt mondta, hogy ha "megismeritek az igazságot, az igazság megszabadít titeket."6 Megváltoztatja az életszemléletünket, mint ahogy azt is, hogyan gondolkodunk másokról, illetve, hogyan látjuk saját magunkat. Isten csodálatos és valóságosabb, mint ahogy azt most elképzeled.

Szeretnéd így ismerni Istent?

Isten annyira szeret minket, embereket, hogy ő maga biztosította az utat, hogy közel kerülhessünk hozzá. A bűneink (olyan gondolataink, vagy cselekedeteink, amelyeket Isten helytelennek lát) ugyan megakadályozzák, hogy kapcsolatba lépjünk vele. Ha valaha is elgondolkodtál azon, hogy miért nem vezetnek sehova az imáid, talán ez lehet az oka. A bűneink elválasztanak minket Istentől, aki szent.

„A bűn zsoldja a halál.” Ez azt jelenti, hogy a bűneink miatt örökre elszakadtunk Istentől, ám ezt a büntetést nem nekünk kell kifizetnünk: Jézus Krisztus, Isten Fia, irántunk való szeretetéből meghalt helyettünk. Jézus vállára vette minden bűnünket, miközben önként vállalta a kereszthalált.

„Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk”.7 Jézus azért tette ezt, hogy teljes bűnbocsánatot nyerjünk. Örökre. A bűn fala, amely elválasztott minket Istentől, leomlott.

Isten mindenkinek felajánlja a vele való kapcsolatot, aki hisz Jézusban, aki elfogadja az ő bocsánatát.

Ez egy kétirányú kapcsolat, valódi találkozás Istennel.

A legtöbb vallás egyirányú forgatókönyvet tár elénk, amelyben kizárólag az ember tesz erőfeszítéseket: dicsőíti Istent, rituálékat végez, betartja a szabályokat, és bizonyítja Isten iránti odaadását. Csupa kötelesség, de nem valódi kapcsolat Istennel.

Ezzel szemben a Biblia egyértelműen úgy mutatja be Istent, mint aki befogadó, mint aki abba az életbe szeretne elvezetni téged, amelyet ő teremtett a számodra. Mindeközben a leggyengédebb módon irányít. Arra hív, hogy megismerd őt, és hogy bízz benne.

Sokan egész vagyonokat fizetnek egy "életvezetési tanácsadóért". A tanácsadó alaposan megismeri az illető életét, időbeosztását, kapcsolatait, döntéseit, és abban próbál segíteni, hogy a vezetettje sikeresebb, eredményesebb és elégedettebb legyen.

Isten azonban jobban ismer minket, mint ahogy egy életvezetési tanácsadó valaha is megismerhetne. Ő egyaránt tudja a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is. Tisztában van minden kapcsolatunkkal, ami valaha is létezett, és hogy mindez milyen hatással van az életünkre. Tudja, hogy miért teremtett minket, ismeri a szükségleteinket. Tudja, mi nyomaszt minket, elénk tárja az életünk olyan területeit, amelyeken szeretnénk változtatni, de nem tudunk.

A vallás igényeket támaszt, Jézus viszont szabadságra hív. Ezt ígéri: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."8 De mitől is? Az aggodalomtól, a céltalanságtól, a félelemtől, a gyűlölettől és a romboló szokásoktól egyaránt.

A vallásos kötelezettségek helyett Jézus életet adó nyugalmat ígér: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.”9

Persze ez egyáltalán nem olyan egyszerű! De a gondjaid közepette is van egy hatalmas Isten, akit megismerhetsz, aki békét adhat a szívednek és erőt az élethez. Jóval többet, mint amire magadtól képes lennél.

És ahogy imádkozol hozzá, és bízol benne, rendszeresen fogod tapasztalni, hogy meghallgat téged. Ez persze nem azt jelenti, hogy mi diktálunk Istennek, és ő azt teszi, amit mi akarunk. De abban biztosak lehetünk, hogy ő mindent tud rólunk, és képes gondoskodni rólunk, ha bízunk benne. Isten minden helyzetben bölcs és gondoskodó módon fog reagálni. Ahogy egyre jobban megismered Istent, úgy fog nőni a belé vetett hited.

Jézus ezt mondta: „Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve.”10

A vele való kapcsolat ennyire értékes.

Amikor Jézust behívjuk az életünkbe, elnyerjük Isten megbocsátását, és örökké tartó kapcsolatba kezdünk vele. Jézus így hív erre: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”11

Ha szeretnéd őt behívni az életedbe, de nem tudod, mindezt hogyan fogalmazhatod meg szavakkal, íme egy rövid ima: "Jézus, köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért. Te ismered az életemet, és tudod, hogy szükségem van a bocsánatodra. Kérlek, hogy bocsáss meg nekem, és gyere be az életembe. Szeretnélek igazán megismerni téged. Kinyitom a szívemet előtted. Köszönöm, hogy Te szerettél volna kapcsolatba kerülni velem. Ámen."

Az Istennel való kapcsolatod az örökkévalóságnak szól. Jézus Krisztus ezt mondta mindazokról, akik hisznek benne: „én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”12

 Behívtam Jézust az életembe (Fontos információk következnek)…
 Gondolkodom rajta, hogy behívjam Jézust az életembe, de jobban szeretném érteni, hogy ez mit jelent…
 Kérdésem van…

Lábjegyzetek: (1) J.I. Packer; Knowing God; InterVarsity Press (2) Pál második levele a korinthusiakhoz 5,17 (3) János 10,10 (4) Zsoltárok 36,9 (5) János 8,12 (6) János 8,32 (7) Pál levele a rómaiakhoz, 5,8 (8) János 8,31-32 (9) Máté 11,28-29 (10) Lukács 6,47-48 (11) Jelenések 3,20 (12) János 10,27-28


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More