×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Gyakori kérdések

Van-e különbség a katolikus és a keresztény között?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kérdés: "Van-e különbség aközött, hogy valaki katolikus, vagy keresztény?"

A mi válaszunk:  Nincs. Sokféle keresztény felekezet és egyház létezik: római és görög katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, stb. Nem az a kérdés, hogy melyikhez tartozol. Bármelyikhez is, keresztény vagy.

A kérdés egyedül az, hogy Jézus Krisztus ott lakik-e benned. Van-e valóban személyes kapcsolatod Istennel?

János evangéliumában ezt olvashatjuk: „Akik pedig befogadták (Jézust), azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében…”1 Miért kell Isten gyermekeivé válnunk? Mert különben távolinak éreznénk őt. Lehet, hogy elfogadjuk a létezését. Tanulhattunk arról is, hogy imádnunk kell őt. Még azt is tudhatjuk, hogy szükség idején ő az, akihez imádkozni lehet. De mégis van köztünk és Isten között egyfajta távolság, amit mindig érzünk, mégpedig a bűneink miatt.

Amíg csak élünk és lélegzünk, mi mindent csinálunk? Hát, többek között sok rossz dolgot teszünk. A saját utunkat járjuk, Istentől elszakadva. A bűn pedig falként magasodik Isten között és közöttünk. De ennek nem muszáj így lennie.

A Biblia szerint a bűnért büntetés jár, ráadásul sokkal nagyobb, mint gondolnád: „A bűn zsoldja a halál”.2 És ez a büntetés nem csak az olyan súlyos bűncselekmények következménye, mint mondjuk a gyilkosság. Isten minden bűnt elítél, még a legapróbb vétket is. De ugyanakkor végtelenül kegyelmes: hogy ne várjon ránk az örök halál, ne szakadjunk el véglegesen Istentől a bűneink miatt, Jézus halt meg helyettünk. Ő megfizette minden bűnünket, és teljes megbocsátást kínál, ami nem csupán ideig-óráig tart. A múltban és a jövőben elkövetett bűneinkért is megkaphatjuk Isten bocsánatát, mert Jézus az életét adta minden bűnünkért. Ha elfogadjuk Őt mint Megváltónkat és Urunkat, azonnal kapcsolatba kerülhetünk Istennel. Nem arról van szó, hogy ez esetben tökéletesek leszünk, és többé nem követünk el semmilyen vétket. De tudhatjuk, hogy van bocsánat, ha hisszük, hogy Jézus értünk és helyettünk halt meg.

„Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy e mostani időben megmutassa igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.”3

Amikor befogadjuk Krisztust az életünkbe, Isten felment a bűn vádja alól, és azt mondja, hogy most „megigazultunk őbenne”. Valóban elkezdődött a Vele való kapcsolatunk, ahol Isten számunkra többé már nem egy kívülálló személy, hanem bennünk él. Elnyertük a bocsánatát. „Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”4

De hogyan lehetsz biztos abban, hogy személyes kapcsolatod alakult ki Istennel, a bűneid meg vannak bocsátva, és nincs többé fal közötted és Isten között? Az alábbi cikkben választ találsz ezekre a kérdésekre: Isten személyes megismerése.

 Hogyan lehet megismerni Istent…
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…

Lábjegyzetek: (1) Jn 1,12 (2) Róm 6,23 (3) Róm 3,23-24 (4) Róm 6,23


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More