×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Isten ismerete

Mi a különbség a kereszténység és más világvallások között?

Rövid áttekintés arról, hogy a Krisztusba vetett hit mi mindenben különbözik a világszerte népszerű vallásoktól.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Vessünk egy rövid pillantást a Krisztus-hit néhány fő aspektusára, melyek éles ellentétben állnak a többi világvallással!

1. Jézus Krisztussal személyes kapcsolatban lehetünk. Volt már valaha olyan barátod, aki felé mindig neked kellett kezdeményezned? Nos, az ilyen „barátság” rendkívül fárasztó és általában nem is tart sokáig. Az igaz barátok annyira élvezik egymás társaságát, hogy egyformán fektetik idejüket és erejüket a másikkal való kapcsolatba. A különböző vallások egyoldalúan próbálják elérni istenüket, míg Krisztusban Isten lehajol hozzánk és a barátainak tekint minket. Jézus a saját szavaival élve azért jött, "hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek."1 Azért jött, hogy örök életet adjon azok számára, akik hisznek benne.

2. Jézus Istennek vallotta magát. Egyik világvallás kulcsfigurája sem állította magáról Krisztuson kívül, hogy ő maga volna az Isten.

3. Jézus tökéletesen szent életet élt, istenségét csodák garmadával bizonyította: meggyógyította a vakokat, lecsendesítette a heves vihart a tengeren, embereket támasztott fel a halálból, több ezer fős tömegeket lakatott jól pár hallal és kenyérrel. A világvallások alapítói érdekes és értékes tanításokat hagytak ugyan ránk, de egyikük sem mutatta meg csodálatos erejét, ahogy ezt Jézus tette. Jézus leszögezte: „Én és az Atya egy vagyunk.”2 Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. … Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek!”3

4. A legtöbb világvallásban az emberek magukat ostorozzák a bűneikért, gyakran önfeláldozó szertartásokat is végeznek. Jézus viszont megbocsát a benne hívőknek, mert Isten létére ő fizetett helyettünk a bűneinkért: "Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.”4 Jézus a kereszten minden bűnt magára vállalt, és kifizetett.

5. Jézus a keresztre feszítése után három nappal feltámadt a halálból. Sok vallás beszél a reinkarnációról. Jézus viszont többször is kijelentette a tanítványai előtt, hogy keresztre feszítik, majd három nappal később feltámad. Jézus minden kétséget kizáróan be akarta bizonyítani az istenségét. A római hatóságok tisztában voltak ezzel, ezért kiküldtek egy 11-14 főből állókatonai őrséget Jézus sírja elé, illetve lezárták a sírt egy pecséttel, amely figyelmeztette az embereket, hogy nem mehetnek a közelébe. Három nappal később Jézus teste mégis eltűnt a sírból, és Jézus több mint 500 embernek jelent meg, élve. Egyetlen más világvallás sem állítja azt, hogy alapítója testében feltámadt volna a halálból, sőt azt sem, hogy valaha is fel fog támadni.

6. A Biblia üzenete egyedülálló. Nem írók fantáziáinak gyűjteménye. Istent mutatja be, és feltárja az életünkre vonatkozó tervét. Elmondja, hogy valami a történelem során végzetesen elromlott, ezért megszakadt a kapcsolatunk Istennel. Elénk tárja azt is, hogyan lehet helyreállítani ezt a kapcsolatot, és mit kapunk cserébe, ha ezt megtesszük. Minderről bővebben itt olvashatsz: Isten személyes megismerése.

 Hogyan lehet megismerni Istent…
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…

Lábjegyzetek: (1) Jn 10,10 (2) Jn 14,9 (3) Jn 14,7;11 (4) Róm 5,8


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More