×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Gyakori kérdések

El tudod magyarázni a „Szentháromságot”?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kérdés: "Mi a helyzet a 'Szentháromság-tannal'?"

A mi válaszunk:  Háromdimenziós világban élünk. Minden fizikai testnek van egy bizonyos magassága, szélessége és mélysége. Nézhet ki úgy valaki, mint valaki más, vagy úgy viselkedhet, mint valaki más, még beszélhet is úgy, mint valaki más. De egyetlen személy sem lehet ténylegesen ugyanaz a személy, mint valaki más.

Isten ugyanakkor a háromdimenziós univerzum határain kívül él. Ő lélek. És végtelenül összetettebb, mint mi vagyunk.

Ezért lehet Jézus, a Fiú különböző az Atyától. És mégis ugyanaz.

A biblia egyértelműen beszél Istenről a Fiúról, Istenről az Atyáról és Istenről a Lélekről. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy csak EGY Isten van.

Ha matematikával kellene leírnunk, nem 1+1+1=3 lenne, hanem 1x1x1=1. Isten háromságban létező Isten.

Angolban az a fogalom, hogy „Tri”, ami hármat jelent és „Unity”, ami egységet, alkotja a Tri+Unity=Trinity (Szentháromság) kifejezést. Ez egyfajta kifejezése annak, amit a Biblia Istenről megmutat nekünk, hogy Ő három „személy”, akikben az istenség ugyanazon lényege van.

Néhányan megpróbálták a Szentháromságot valamilyen módon illusztrálni. Például: a H2O víz, jég és gőz (mind különböző forma, és mégis mind H2O). Egy másik illusztráció, hogy egy tojás: héj, sárgája és fehérje, bár ez a tojásos illusztráció azt sugallja, hogy Isten „részekből” áll, noha nem ez a helyzet.

Isten, a Fiú (Jézus) teljesen egészében Isten. Isten, az Atya teljesen egészében Isten. Isten, a Szentlélek teljesen egészében Isten. Mégis csak egy Isten van. A mi világunkban, korlátozott három dimenziós emberi ismereteinkkel nehéz megérteni a Szentháromságot. De már a kezdetektől így látjuk Istent a Bibliában. Figyeld meg a Teremtés könyvében1 lévő többes számú igealakokat: „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.”

Bár a következő nem egy teljes lista, álljon itt néhány rész a Bibliából, ami azt mutatja, hogy Isten egy, háromságban:

 • Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!2

 • Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül!3

 • Isten sincs más, csak egy.4

 • Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”5

 • Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében6

 • …aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem.7

 • De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.8

 • József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.9

 • Az angyal így válaszolt neki [Máriának]: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.”10

 • [Jézus a atnítványaihoz szólva] „ …én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. ... Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.”11

 • Én és az Atya egy vagyunk.12

 • Aki engem lát, látja az Atyát.13
 Hogyan lehet megismerni Istent…
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…

Lábjegyzetek: (1) 1Mózes 1,26 (2) 5Mózes 6,4 (3) Ézsaiás 45,5 (4) 1Korintus 8,4 (5) Máté 3,16-17 (6) Máté. 28,19 (7) János 12,45 (8) Róma 8,9 (9) Máté 1:20 (10) Lukács 1,35 (11) János 14,16-17. 23 (12) János 10,30 (13) János 14,9


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More