×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Gyakori kérdések

Kicsoda a Szentlélek?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kérdés: "Kicsoda vagy micsoda a Szentlélek? A weboldalon is többször utaltatok rá."

A mi válaszunk:  A Szentlélek egy létező személy, aki azért jött, hogy Jézus Krisztus igazi követőiben éljen, miután Jézus feltámadt a halálból és felment a mennybe.1 Jézus a következőket mondta a tanítványoknak:

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”2

A Szentlélek nem egy ködös, földöntúli árny, sem egy személytelen erő. Ő is egy személy, aki minden tekintetben egyenlő Istennel, az Atyával és Istennel, a Fiúval. Ő a szentháromság harmadik személye. Jézus a következő szavakkal hagyta itt az apostolokat:

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”3

Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És minden isteni tulajdonságot a Szentléleknek is tulajdonítunk, amivel az Atya és a Fiú rendelkezik. Ha valaki újjászületik a Jézus Krisztusban való hit által4, abba Isten beköltözik a Szentlelken keresztül.5 A Szentléleknek van értelme6, érzelmei7 és akarata.8

A Szentlélek egyik fő szerepe, hogy „tanúságot tesz” Jézus Krisztusról.9 Meggyőzi az emberek szívét az igazságról vele kapcsolatban. A Szentlélek a keresztények tanítójaként is működik.10 Felfedi Isten akaratát és Isten igazságát a keresztényeknek. Jézus így bíztatta a tanítványait:

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.”11

„amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.”12

A Szentlelket azért kaptuk, hogy benne éljen azokban, akik hisznek Jézusban, azért hogy Isten jellemét teremtse meg az életükben. A Szentlélek úgy építi be az életünkbe a szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget és önmegtartóztatást13, ahogy mi magunktól nem lennénk képesek. Ahelyett, hogy erőlködünk, hogy magunktól legyünk szeretőek és türelmesek, Isten arra hív, hogy rá támaszkodjunk, hogy kimunkálja ezeket a tulajdonságokat az életünkben. Így a keresztényeknek a Lélekben kell járniuk14, és folyamatosan be kell töltekezniük a Szentlélekkel.15 A Szentlélek ezen kívül erőt ad a, hogy olyan szolgálatbeli feladatokat végezzenek, amik előmozdítják a többi keresztény lelki növekedését.16

A Szentlélek a nem-keresztények felé is lát el feladatot. Meggyőzi az emberek szívét arról, hogy bűnösök vagyunk – hogy szükségünk van Isten megbocsátására; hogy Jézus igaz; hogy helyettünk halt meg, a mi bűneinkért; és hogy végül eljön Isten ítélete a világra és azokra, akik nem ismerik.17 A Szentlélek ösztönzi a szívünket és elménket, és arra hív, hogy térjünk meg és forduljunk Istenhez megbocsátásért és új életért.

 Hogyan lehet megismerni Istent…
 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…

Lábjegyzetek: (1) Apostolok Cselekedetei 2 (2) János 14,16-18 (3) Máté 28,18-20 (4) János 1,12-13; János 3,3-21 (5) 1Korintus 3,16 (6) 1Korintus 2,11 (7) Róma 15,30 (8) 1Korintus 12,11 (9) János 15,26, 16,14 (10) 1Korintus 2,9-14 (11) János 14,26 (12) János 16,13 (13) Galata 5,22-23 (14) Galata 5,22 (15) Efézus 5,18 (16) Róma 12; 1Korintus 12; Efézus 4 (17) János 16,8-11


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More