×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Gyakori kérdések

Kicsoda a Szentlélek?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kérdés: "Kicsoda vagy micsoda a Szentlélek? A weboldalon is többször utaltatok rá."

A mi válaszunk:  A Szentlélek egy létező személy, aki azért jött, hogy Jézus Krisztus igazi követőiben éljen, miután Jézus feltámadt a halálból és felment a mennybe (Apostolok Cselekedetei 2). Jézus a következőket mondta a tanítványoknak:

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” (János 14,16-18)

A Szentlélek nem egy ködös, földöntúli árny, sem egy személytelen erő. Ő is egy személy, aki minden tekintetben egyenlő Istennel, az Atyával és Istennel, a Fiúval. Ő a szentháromság harmadik személye. Jézus a következő szavakkal hagyta itt az apostolokat:

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28,18-20)

Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És minden isteni tulajdonságot a Szentléleknek is tulajdonítunk, amivel az Atya és a Fiú rendelkezik. Ha valaki újjászületik a Jézus Krisztusban való hit által (János 1,12-13; János 3,3-21), abba Isten beköltözik a Szentlelken keresztül (1Korintus 3,16). A Szentléleknek van értelme (1Korintus 2,11), érzelmei (Róma 15,30) és akarata (1Korintus 12,11).

A Szentlélek egyik fő szerepe, hogy „tanúságot tesz” Jézus Krisztusról (János 15,26, 16,14). Meggyőzi az emberek szívét az igazságról vele kapcsolatban. A Szentlélek a keresztények tanítójaként is működik (1Korintus 2,9-14). Felfedi Isten akaratát és Isten igazságát a keresztényeknek. Jézus így bíztatta a tanítványait:

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14,26)

„amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16,13)

A Szentlelket azért kaptuk, hogy benne éljen azokban, akik hisznek Jézusban, azért hogy Isten jellemét teremtse meg az életükben. A Szentlélek úgy építi be az életünkbe a szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget és önmegtartóztatást (Galata 5,22-23), ahogy mi magunktól nem lennénk képesek. Ahelyett, hogy erőlködünk, hogy magunktól legyünk szeretőek és türelmesek, Isten arra hív, hogy rá támaszkodjunk, hogy kimunkálja ezeket a tulajdonságokat az életünkben. Így a keresztényeknek a Lélekben kell járniuk, (Galata 5,22) és folyamatosan be kell töltekezniük a Szentlélekkel (Efézus 5,18). A Szentlélek ezen kívül erőt ad a, hogy olyan szolgálatbeli feladatokat végezzenek, amik előmozdítják a többi keresztény lelki növekedését (Róma 12; 1Korintus 12; Efézus 4).

A Szentlélek a nem-keresztények felé is lát el feladatot. Meggyőzi az emberek szívét arról, hogy bűnösök vagyunk – hogy szükségünk van Isten megbocsátására; hogy Jézus igaz; hogy helyettünk halt meg, a mi bűneinkért; és hogy végül eljön Isten ítélete a világra és azokra, akik nem ismerik (János 16,8-11). A Szentlélek ösztönzi a szívünket és elménket, és arra hív, hogy térjünk meg és forduljunk Istenhez megbocsátásért és új életért.

 Van egy kérdésem vagy megjegyzésem…
 Hogyan lehet megismerni Istent…

OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More