×
KERESÉS
EveryStudent.hu
Válaszok az élet nagy kérdéseire
Isten?

Keresni – és megtalálni – a „tökéletes Istent”

Sokan vágynak Istenre, a világ pedig Isten rengeteg különböző változatát kínálja. Vajon a Bibliában leírt változat mennyire áll közel az „ideálishoz”?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Sokan képzelünk el a fejünkben egy „ideális” Istent. Lehet, hogy úgy gondoljuk, Istennek erősnek kell lennie, ezen kívül olyannak is, aki képes rá, hogy megértsen minket és törődjön velünk.

A Biblia nagyjából a következő tulajdonságokat mondja el Istenről:

1. A tökéletes Isten - egy olyan Isten, aki nagyobb, mint mi

Az emberiség tett néhány nagy ugrást az elmúlt években. Tovább élünk mint az őseink, gyorsabban tudunk repülni a hangsebességnél és az egész világot el tudjuk érni egy számítógépen keresztül. De miközben sok mindenben előreléptünk, más dolgokban mintha inkább visszaléptünk volna. Évről évre nő az erőszakos bűncselekmények, a válások és a fiatalkorúak öngyilkosságának a száma. Világszerte ezrek fertőződnek meg HIV vírussal miden nap. Emberek százmilliói éheznek folyamatosan.

Lehetne még folytatni a listát. Például az utóbbi évtizedekben világszerte rekord mennyiségű háború tört ki. Ha az emberiség Isten, akkor úgy tűnik, nem végez túl jó munkát. Még a mai csúcstechnológia mellett is van bűnözés, válás, etnikai harcok, sőt, emberi kormányok által előidézett éhezés. Így tehát nem jobb lenne, ha lenne egy olyan Istenünk, aki nagyobb az emberiségnél? Egy olyan Isten, akinek megvan a képessége, hogy tovább vigyen minket, mint ahová magunktól képesek vagyunk eljutni?

A Bibliában leírt Isten ilyen Isten. Ő az univerzum teremtőjének mondja magát – transzcendens, mindentudó, mindenható lénynek, aki mindig létezett, és aki minden dolog fenntartója. Azt mondja, „Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő.”1 „én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló!”2 „Én vagyok… aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.”3

2. A tökéletes Isten – egy olyan Isten, akit személyesen lehet ismerni

Manapság sokan gondlonak úgy Istenre, mint valami energiamezőre, ami mindenütt ott van. De noha minden dolog minden pillanatban Isten erejéből létezik, Isten azért több ennél. Például nem jobb lenne egy olyan Isten, aki inkább egy szülőre, testvérre vagy barátra hasonlít? Valaki, akivel beszélhetsz, megoszthatod a gondjaidat, útmutatást kaphatsz tőle, akivel együtt élheted az életed? Mi olyan jó egy Istenben, aki személytelen, megismerhetetlen és távoli?

Hatalmassága és tőlünk különbözősége ellenére a Biblia Istene megismerhető, és akarja is, hogy megismerjük. Bár Isten nem látható, beszélhetünk vele, kérdezhetünk tőle és figyelhetünk rá, ő pedig válaszokat és útmutatást ad az életünkre. Ezeket a válaszokat és útmutatást gyakran a Biblián keresztül adja, amit sokan hívtak már Isten nekünk írt „szerelmes levelének”.

Istennel ugyanolyan közeli személyes kapcsolat lehetséges, mint egy családtaggal. Az olyan embert, aki ismeri Őt, a gyermekének, menyasszonyának, barátjának nevezi. Tehát a Biblia Istene minden, csak nem személytelen. Haragos, szomorú vagy kedves tud lenni, kegyelmet és megbocsátást ad, teljesen érzelmi lény. Nagyon is intellektuális, van esze és személyisége. Többet tudhatunk, mint egyszerű tényeket róla, tényleg ismerhetjük őt közelről, mint a legjobb barátunkat. „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent.”4

3. A tökéletes Isten - egy olyan Isten, aki megérti, hogy milyen embernek lenni

Vannak, akik Istent távolinak és elszigeteltnek képzelik el, mintha megteremtette volna az univerzumot, aztán hagyta volna, hadd menjen magától. De nem jobb lenne egy olyan Isten, aki részt vesz abban, ami az univerzumban és konkrétan itt a Földön történik? És mi van azokkal a konkrét problémákkal, felelősségekkel és kihívásokkal, amelyekkel mi mint emberi lények nap mint nap szembenézünk? Nem jobb lenne egy olyan Isten, aki megérti mindezeket, aki tudja, hogy milyen az életet végigjárni abban a kemény világban, amit ő engedett létrejönni?

A Biblia Istene tudja, mit jelent egynek lenni közülünk. Jézus Krisztus nem csak Isten Fia volt, ő maga volt Isten, aki emberi formát és emberi természetet vett fel. „Kezdetben volt az Ige [Jézus], és az Ige [Jézus] Istennél volt, és Isten volt az Ige [Jézus]… Az Ige testté lett és közöttünk lakott.”5

Isten Fiáról a Biblia a következőt mondja: „Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása”6 „Ő a láthatatlan Isten képe.”7 Ő az „Erős Isten, Örökkévaló Atya”8, aki „emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult”9. Benne „lakik az istenség egész teljessége testileg.”10 És „benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok.”11

Jézus ezt mondta magáról: „Aki engem lát, látja az Atyát.”12 „Aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem.”13 „Én és az Atya egy vagyunk.”14

Noha száz százalékig Isten volt, Jézus mégis valahogy száz százalékig ember is volt. Éhes volt, aludt, sírt, evett. Mindenfajta nehézséggel szembenézett, amivel mi (és aztán még néhánnyal azon túl). Ezért mondja a Biblia, hogy Isten nem olyan, „aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.”15

Így a Biblia Istene nem vonta ki magát a világunkban lévő fájdalom, szenvedés és gonoszság alól. Úgy tűrt az életben, ahogy nekünk is tűrnünk kell. Sőt, nagyon is szerényen töltötte el azt az időt, amíg itt volt a bolygón. Szegény háztartásba született, még a családja és barátai is félreértették, nem volt fizikailag vonzó; előítéletekkel és gyűlölettel kellett szembenéznie és végül jogtalanul kivégezték.

4. A tökéletes Isten - egy olyan Isten, aki igazán törődik velünk

A legtöbben szeretnénk, ha szeretnének és elfogadnának. Azt akarjuk, hogy az emberek tényleg törődjenek velünk, nem csak felületes szavak szintjén. Azt akarjuk, hogy a törődésük és aggodalmuk tettekben is megnyilvánuljon. Nem igaz ez Istenre is? Úgy értem, nem az lenne az ideális, ha Isten igazán törődne velünk, és kézzelfogható bizonyítékát is adná ennek a szeretetnek?

A Biblia Istene tényleg törődik velünk. Egyrészt elmondta szóban. Sőt, a Biblia azt mondja róla, hogy „Isten szeretet.”16 De a szavak nem kommunikálják úgy a törődést és szeretetet, mint a tettek. Ez az, amitől a Biblia Istene olyan egyedi és nagyszerű. Ő tényleg megmutatta, hogy mennyire fontosak vagyunk neki:

„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.”17 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”18

A Biblia Istene tökéletesnek és szentnek mondja magát. „Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.”19 Mint ilyen, ő tiszta és makulátlan kapcsolatot akar. Ezért Isten elküldte a saját Fiát, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy tisztán álljunk Isten előtt. Jézus erkölcsileg tökéletes életet élt, azután megverték, megkínozták és keresztre feszítették, „fizetségül” mindazokért a rossz dolgokért, amiket mi mondtunk, tettünk vagy gondoltunk (ezeket hívják bűnnek). Bizonyos értelemben helyettünk halt meg, a mi érdekünkben, Isten „azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.”20 „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.”21

Isten törődött velünk annyira, hogy elküldje a Fiát, hogy meghaljon helyettünk, a bűneinkért. Ennyire fontos volt Istennek, hogy kapcsolatunk lehessen. Készen állt megtenni, bármire is volt szükség… a bűnünkkel pedig foglalkozni kellett. Most már teljes megbocsátást nyerhetünk, és akadálytalan kapcsolatunk lehet Istennel.

5. A tökéletes Isten - egy olyan Isten, aki az irányítása alatt tartja a dolgokat

A világon lévő rengeteg szörnyűség bizonyítja, hogy egy jóságos, mindenható Isten nem létezhet, nem így van? Nem feltétlenül. Még egy tökéletes Isten is megengedheti, hogy rossz dolgok történjenek egy ideig, valamilyen nagyobb terv részeként. Egy tökéletes Isten mindig tisztában lenne azzal ami történik, és csak éppen annyit engedne meg, amennyi része a nagyobb tervének.

A Biblia Istene ilyen Isten. Kimondja, hogy semmi sem történik a Földön az ő engedélye nélkül. Teljesen szuverén mindenben. „Ha bekövetkezik, amit valaki megmond, nem az Úr parancsából van-e az?”22 „Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.”23 „De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.”24 „Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg.”25

Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy minden, ami történik, tetszik is Istennek. Például Jézus megmondta a tanítványainak, hogyan imádkozzanak; abban az imádságban pedig az egyik fő kérés az, hogy „legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.”26 Isten erkölcsi akarata mindig megvalósul a mennyben, a Földön azonban nem. Noha Isten szuverénként áll minden dolog felett, nem minden teszik neki, ami a Földön történik. De valamilyen okból megengedi, hogy azok a dolgok is megtörténjenek (ez az Ő megengedő akarata), talán a szabad akarat részeként, amivel emberi lényekként rendelkezünk.

Ám a Biblia Istenének van egy terve, és nem nyugszi „amíg el nem végzi, és meg nem valósítja szíve szándékait.”27 Mi ez a terv? Isten végső célja, hogy együtt lakjon az emberekkel, a most tapasztalhatótól teljesen különböző környezetben. Erről a következő világról Isten azt mondja: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak… Íme, újjáteremtek mindent!”28

6. A tökéletes Isten – egy olyan Isten, aki az életnek értelmet és célt ad

Ha egy fontos feladatra vagy projektre gondolsz, aminek a végére értél, valószínűleg eszedbe jut az a megelégedett érzés, hogy ennek volt értelme és sikerült. Szeretnéd, hogy az egész életed is ilyen legyen? Hogy mutasson valamerre? Lehetséges, hogy Isten, aki céllal teremtette az életedet, el tudja érni, hogy megéld ezt a célt?

Igen. A Biblia Istene képes erre. Azt ígéri, hogy az életünknek értelmet és célt ad. A vele való kapcsolaton keresztül pozitív változást hozhatunk mások életébe, „mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.”29. Részt vehetünk a nagyobb tervben.

A Biblia Istene azt is mondja, hogy a vele való folyamatos kapcsolaton keresztül irányítani tudja a lépéseinket, így azt tehetjük, ami kedves számára, és ami a legjobb érdekünket szolgálja. „Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”30 Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az élet tökéletes és csodálatos lesz. Ugyanúgy lesznek betegségek és gondok az életben, és lesznek benne hibáink is. Az élet nem válik tökéletessé, viszont sokkal gazdagabb lesz. Isten ismeretének az előnyei „szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”31

7. A tökéletes Isten – egy olyan Isten, aki igazi elégedettséget kínál

A legtöbben szeretnénk teljes életet élni. Mint ha lenne bennünk egyfajta „szomjúság”, ami az után kiált, hogy töltsék be. De ez a szomjúság – bármennyire szeretnénk –, nem múlik el a pénztől, dolgoktól, szerelemtől vagy bulizástól. Nem jobb lenne, ha lenne egy Isten, aki betölti ezt a „szomjúságot”? Egy Isten, akinek a jelenléte folyamatos elégedettséggel töltené meg az életünket?

A Biblia Istene a lehető legteljesebb életet ajánlja. Jézus azt mondta, „én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”32 Azt is mondta „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.”33 Vagyis a Biblia Istene azt ígéri, hogy betölti azt a belső sóvárgást, amit úgy tűnik, hogy semmi más nem képes kielégíteni. (Valószínűleg pont úgy teremtett minket, hogy ez így is legyen!)

Vágyni a tökéletes Istenre

A Biblia szerint csak egy igaz Isten létezik, valaki, aki mindent teremtett. Ő viszont ideális Isten. Nem hozhatunk létre egy másik Istent, de még ha megtehetnénk is, mi okunk lenne rá? A valódi már a lehető legjobb Isten.

Ez a cikk csak a felszínét kapargatta meg annak, hogy milyen igazából a Biblia Istene. Ha szeretnél tovább kutatni ebben a témában, olvasd el a „János evangéliuma” című bibliai részt! Ha a Biblia Istene valóságos, és te őszintén vágysz rá, akkor nem az lenne a logikus, hogy megmutassa magát neked? Azt mondja, hogy „Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek.”34 „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.”35

Szeretnéd tudni, hogy hogyan ismerheted meg az ideális Istent? Tulajdonképpen az Istennel való kapcsolat kezdete sokban hasonlít egy házasságéhoz. Döntést kell hozni, hogy tudatosan belépsz ebbe a kapcsolatba. Ugyanez a helyzet Istennel is: csak el kell mondani neki – és őszintén kell gondolni –, hogy „akarom.”

“A valódi Isten már a lehető legjobb Isten.”

Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, három nappal később feltámadt a halálból, és ma is él. „Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.”36

Isten nem válogat az emberek között. Mindenki az ő képmására teremtetett. Ezért így írja le az örök életet: „Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből;”37 Az életedben lévő semmilyen bűn nem zárhat ki abból, hogy kapcsolatot kezdj vele. A bűn problémáját lerendezte a kereszten, ahol Jézust megfeszítették. Most már csak rajtad áll, hogy hit által elfogadd Jézus érted való halálát, függetlenül attól, hogy a múltban miket tettél.

Ha egyszer kapcsolatot kezdesz Istennel, az egy örökkévalóságra szól. Ugyanakkor ma, ebben az életben is egy napi szintű élő és valóságos kapcsolat lehet, ami idővel fejlődik is. Lesznek benne hullámvölgyek és fénypontok, örömök és fájdalmak, mint minden kapcsolatban. De mindvégig kapcsolatban leszel azzal az Istennel, aki pont erre teremtett téged – hogy ismerd Őt.

Érzed, ahogy Isten vonzza a szívedet? Jézus azt mondta, hogy „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz.”38 Ha most, ebben a percben be akarod hívni Jézust az életedbe, íme, egy javasolt imádság, ami segíthet (persze nem a pontos megfogalmazás az, ami számít, hanem a szíved őszintesége):

Istenem, bevallom, hogy bűnös vagyok. Köszönöm, hogy minden bűnömet magadra vetted Jézus Krisztus személyében. El akarom fogadni a megbocsátást, és kapcsolatot szeretnék kezdeni veled. Kérlek, lépj be az életembe mint Uram és Megváltóm, és a mai naptól kezdve légy az én Istenem. Mivel bízom benned, ezért kérlek, hogy formálj engem olyanná, amilyen Te szeretnéd, hogy legyek.

Ha többet szeretnél megtudni az Istennel való kapcsolatról, lásd az „Ismerd meg Istent személyesen” című cikket. Ha meghoztad ezt a döntést, szívesen értesülnénk róla. Kérlek, lépj velünk kapcsolatba. Ugyanígy, nyugodtan küldj egy e-mailt, ha bármilyen kérdésed van a cikk által felvetet témákról, többet akarsz megtudni Istenről, vagy fel akarod venni a kapcsolatot az egyetemeden tanuló Jézusban hívő diákokkal.

 Behívtam Jézust az életembe (Fontos információk következnek)…
 Gondolkodom rajta, hogy behívjam Jézust az életembe, de jobban szeretném érteni, hogy ez mit jelent…
 Kérdésem van…

Lábjegyzetek: (1) Ézsaiás 45,12 (2) Ézsaiás 46,9 (3) Jelenések könyve 1,8 (4) János 17,3 (5) János1,1, 14 (6) Zsidók 1,3 (7) Kolossé 1,15 (8) Ézsaiás 9,5 (9) Philippians 2,7 (10) Kolossé 2,9 (11) Kolossé 1,16 (12) János14,9 (13) János12,45 (14) János10,30 (15) Zsidók 4,15 (16) 1János4,8, 16 (17) 1János4,9-10 (18) János3,16 (19) 1János1,5 (20) 2Korintus 5,21 (21) Ézsaiás 53,6 (22) Jeremiás siralmai 3,37 (23) Ézsaiás 46,10 (24) Zsoltárok 33,11 (25) Példabeszédek 19,21 (26) Máté 6,10 (27) Jeremiás 23,20 (28) Jelenések könyve 21,3-5 (29) Ephesians 2,10 (30) Példabeszédek 3,6 (31) Galata 5,22-23 (32) János10,10 (33) János6,35 (34) Példabeszédek 8,17 (35) Máté 7,7 (36) János6,40 (37) Jelenések 7,9 (38) Jelenések 3,20


OSZD MEG MÁSOKKAL:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More